Wie werkt er in de praktijk

 

Gaby van de Venne    

De HBO-opleiding Logopedie volgde ik aan de Hogeschool Rotterdam en studeerde in 1989 af.
Direct na mijn studie heb ik waarnemingen gedaan in de regio. Kort daarna ben ik gevraagd in Hoogvliet te komen werken in de praktijk waar ik stage had gelopen. Hier heb ik ruim 9 jaar met heel veel plezier gewerkt en veel ervaring opgedaan. Tegelijkertijd werkte ik toen op "De Tandem", een openbare basisschool voor speciaal onderwijs in Spijkenisse. Indertijd was er op deze school een zgn. IOBK afdeling voor 'In hun Ontwikkeling Bedreigde Kleuters' in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. Ook werkte ik in verpleeghuis Siloam in Hoogvliet. Na de geboorte van mijn kinderen heb ik in 1999 in Hoogvliet de praktijk van een vertrekkende collega kunnen overnemen. 
Sindsdien werk ik alleen nog in mijn praktijk waar ik me met name richt op 
logopedie bij kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Hier ligt mijn grootste interesse en mijn passie voor het vak.

Naast mijn werk in de praktijk ontplooi ik activiteiten voor de beroepsvereniging voor logopedisten, de NVLF.
Op verzoek van de afdeling PR en Communicatie werk(te) ik mee aan o.a. persberichten, een boek ('Wat zeg je?', door Stefan Boonen en Pauline Oud, uitgeverij Clavis), interviews en publiekscampagnes zoals die van 
www.kindentaal.nl  en www.ikbenlogopedist.nl. Voor KindEnTaal heb ik meegewerkt aan de inhoud van de website. Nu beantwoord ik per mail vragen die bezoekers van deze website online kunnen stellen. 
Sinds september 2010 ben ik namens de NVLF verbonden aan De VoorleesExpress. Dit is een
project  waar vrijwilligers dagelijks voorlezen aan kinderen met een taalachterstand. De vrijwilligers komen twintig keer thuis bij het gezin en proberen in die tijd het voorleesritueel een blijvend plekje te geven. www.voorleesexpress.nl
Sinds 2016 ben ik bestuurslid van de Zorggroep Logopedie Rotterdam (ZoLoRo)

lid van de NVLF Logopediepraktijk G. van de Venne