Veelgestelde vragen over logopedie

Wat kan ik doen om mijn kind te helpen bij het ontwikkelen van spraak ?

Als ouder stimuleer je de taalontwikkeling als je het kind rustig laat praten en zelf de tijd neemt om te luisteren en te antwoorden. Luister naar en reageer op wát je kind zegt, niet zo zeer op hóe het kind het zegt. Kromme zinnen hoef je eigenlijk niet echt te verbeteren. Herhaal wat je kind heeft gezegd op de goede manier. Bijvoorbeeld wanneer uw kind zegt: toel, dan zegt u: ja dat is een sssstoel, waarbij u de ontbrekende klank duidelijk laat horen.
Zo leert hij hoe het moet zonder het gevoel te hebben dat wat hij zei fout was. Zo blijft het leuk om te praten. Ook regelmatig samen een boekje lezen bevordert de ontwikkeling van het klanksysteem. U kunt de woordjes duidelijk benoemen en uw kind kan het proberen na te doen. En voorlezen, samen spelletjes doen, liedjes zingen en vragen stellen is heel goed. Dat gaat bijna vanzelf in alledaagse situaties. Kijk ook eens op www.kindentaal.nl

Wanneer kan ik mijzelf of mijn kind aanmelden bij uw logopediepraktijk?

Van veel zorgverzekeraars mag u zonder verwijzing naar de logopedist. Gaby van de Venne is DTL gecertificeerd. (DTL: Directe Toegankelijkheid Logopedie). Helaas vergoeden niet alle verzekeraars deze eerste screening. Ook zijn er verzekeringen die een lager tarief vergoeden dan door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) als maximumtarief is vastgesteld. Dit tarief is niet kostendekkend. Daarom is er in de praktijk voor gekozen met ingang van 1 januari 2013 geen DTL-screeningen meer uit te voeren. Dit betekent dat u alleen met een verwijsbrief in de praktijk terechtkunt. Het voordeel voor u is, dat bij de eerste afspraak direct kan worden begonnen met het in kaart brengen van de hulpvraag. Ook kan er met onderzoek worden gestart. Dit is bij een DTL-screening niet het geval. De DTL-screening duurt maximaal 15 minuten. Een afspraak mét verwijzing duurt 30 minuten.
Kijk voor meer informatie eventueel op  www.directnaardelogopedist.nl 

Bij wie brengt de logopedist de behandeling in rekening?

De logopedist heeft een contract met de meeste zorgverzekeraars. Behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Voor kinderen tot 18 jaar wordt de behandeling volledig betaald vanuit de basisverzekering. Voor vergoeding vanaf 18 jaar raadpleegt u uw polis.

Niet nagekomen afspraken worden bij de patiënt in rekening gebracht. Zie hiervoor de betalingsvoorwaarden.

Wat moet ik meebrengen op de eerste afspraak?

Op uw eerste afspraak moet u meebrengen:
- uw zorgverzekeringspasje
- een geldig identiteitsbewijs
- de verwijsbrief
- brieven of rapportages die van belang kunnen zijn. (bijvoorbeeld als u of uw kind al door een ander gezien is voor onderzoek)

Als ik niet tevreden ben met een behandeling ?

Het kan voorkomen dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling. Bespreek eerst uw klacht met uw logopedist. Waarschijnlijk komt u er samen uit. Als dit niet lukt kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten.
NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 - 45 70 70
Het klachtenrecht voor patiënten is overigens vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Onze logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

 

 

lid van de NVLF Logopediepraktijk G. van de Venne