De Praktijk

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Logopediepraktijk Hoogvliet biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren. In de praktijk worden voornamelijk kinderen tussen de 2 en 12 jaar behandeld, maar ook oudere kinderen en (jong)volwassenen.

Op deze pagina treft u informatie aan over de gang van zaken en de manier van werken in de praktijk en over wie er werkt. 

Verwijzing

U kunt met een verwijsbrief van uw huisarts, consultatiebureau-arts, of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek en behandeling. Geregeld adviseert een leerkracht logopedie. Dit is echter geen verwijzing. Het gaat hier dan om doorsturen.
Voor aanmelding zonder verwijsbrief (DTL: Directe Toegankelijkheid Logopedie) kijkt u op de pagina met Veelgestelde vragen.

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist, of met bijvoorbeeld de leerkracht die doorstuurt. Indien mogelijk wordt direct een afspraak gemaakt. Bij schoolgaande kinderen zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met het rooster en/of de activiteiten in de klas. Kinderen tot 6 jaar worden meestal in de ochtenduren behandeld. Vanaf 6 jaar (groep 3) wordt de afspraak zoveel mogelijk 's middags ingepland om de belangrijke vakken in de ochtend zo min mogelijk te hoeven missen. Afhankelijk van uw situatie en voorkeur kan hier uiteraard van af worden geweken. Voor scholen is het zelden een probleem als u uw kind voor logopedie uit de klas haalt.

De eerste afpraak en onderzoek

De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en er wordt zo mogelijk gestart met onderzoek. Omdat in de praktijk voornamelijk kinderen worden behandeld, begint bij hen het feitelijke onderzoek meestal bij de tweede afspraak. Tijdens de eerste afspraak wordt naast het vraaggesprek de tijd genomen om uw kind te laten wennen en zich veilig te voelen, want zo'n eerste afspraak is vaak heel spannend. Dit gebeurt meestal door samen te spelen. Tijdens dit spel raakt uw kind vertrouwd met de logopedist en de praktijk en tegelijkertijd verzamelt de logopedist al veel informatie door uw kind goed te observeren.
Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Meestal krijgt u al tips en adviezen mee, zodat u wel al aan de slag kunt.

Behandeling

Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.
Voor de behandeling aan kinderen is het van belang dat de ouder er zo vaak mogelijk bij aanwezig is. U kunt dan zien wat de logopedist doet, hoe ze het doet en wat uw kind leert. Bovendien kan de logopedist u tijdens de les van extra informatie en advies voorzien. Uiteindelijk maakt dit het oefenen thuis leuker en makkelijker. Door op deze manier samen te werken wordt u een soort 'co-therapeut' die samen met de logopedist het beste uit uw kind probeert te halen. Is het door omstandigheden niet mogelijk frequent bij de behandeling aanwezig te zijn, dan is persoonlijk contact of per mail mogelijk en wenselijk.

In Wat is logopedie  leest u meer informatie over logopedie en wordt uigelegd welke problemen er kunnen zijn en hoe die behandeld kunnen worden.

Samenwerking

Er wordt samengewerkt met o.a. huisartsen, jeugdartsen, consultatiebureau-artsen, orthodontisten, KNO-artsen, kinderartsen, pedagogen, kinderfysiotherapeuten en psychologen. Maar ook met schoolbegeleidingsdiensten en is er geregeld direct contact met leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers van basisscholen. Uiteraard na uw schriftelijke toestemming. In de praktijk neemt daarnaast de samenwerking met de ouders/verzorgers van het kind een bijzonder belangrijke plaats in. De ervaring leert dat zonder deze samenwerking het een stuk moeilijker is de gestelde doelen te behalen.

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. In de basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Voor kinderen tot 18 jaar is het gratis. Boven de 18 jaar is vergoeding afhankelijk van uw polisvoorwaarden (verplicht eigen risico en vrijwillige eigen bijdrage. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekering). De praktijk heeft contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. U hoeft zelf niets voor te schieten. De logopedist declareert direct bij de zorgverzekeraar. Afspraken die niet of niet op tijd worden afgezegd, kunnen wel bij u in rekening worden gebracht. De betalingsvoorwaarden vindt u links in de menubalk.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist. In de praktijk is dit bijna altijd een collega uit Hoogvliet. Voordeel hiervan is o.a. dat we elkaar, de scholen, en de verwijzers kennen.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten

Het kan altijd gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. U kunt dit het beste eerst met uw logopediste zelf bespreken om samen tot een oplossing te komen. Komt u er samen echt niet uit, dan kunt u terecht bij de beroepsvereniging voor logopedisten, de NVLF. Overigens is het klachtenrecht voor patiënten vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

lid van de NVLF Logopediepraktijk G. van de Venne